De Kinderwinkel

 

De Kinderwinkel is een project van de protestantse wijkgemeente van de Marcuskerk en van Stek – voor stad en kerk. In 1995 werd De Kinderwinkel vanuit de Marcuskerk opgericht. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken wordt door Stek behartigd, en onze MR denkt actief mee over alles wat er speelt. De Kinderwinkel wil dagelijks een veilige thuisplek zijn voor kinderen en tieners in Moerwijk.

In de Kinderwinkel werken twee beroepskrachten en circa 40 vrijwilligers uit de wijk en de kerk met elkaar samen. Het is een plek waar kinderen, tieners en hun ouders/verzorgers van verschillende afkomst en met verschillende (geloofs)overtuigingen elkaar kunnen ontmoeten.

De Kinderwinkel ontwikkelt tal van activiteiten: kinderinloop, tienerinloop, ouder- kindochtenden, het bekende tienerrestaurant op donderdagavond, huiswerkbegeleiding, muziekprojecten, uitstapjes in de schoolvakanties, een zomervakantie week en nog veel meer (zie ook activiteiten).

Aan het werk van de Kinderwinkel is ook een project verbonden op de nabijgelegen P. Oosterleeschool: de Bank. Dat is individuele begeleiding van kinderen die in een moeilijke situatie verkeren of gewoon eens vertrouwelijk willen praten.

 

Wilt u het werk van de Kinderwinkel steunen? Dat kan!

Maak uw gift over op NL56 INGB 0002 6089 91 t.n.v . Stek, Stichting voor stad en kerk – Kinderwinkel.

 

 

 

Monique Djizani

Kinderwerker

Monique werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Zij is verantwoordelijk voor de kinderactiviteiten, leeftijd t/m 10 jaar.

Elke derde zaterdag van de maand werkt Monique ook, bij Godly Play.

 

Marijke Beker

Marijke Beker

Tienerwerker

Marijke werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Zij is verantwoordelijk voor de tieneractiviteiten, leeftijd 10 t/m 16 jaar.

Op dinsdag werkt Marijke op de P. Oosterleeschool voor het project ‘De Bank’.

 

 

De Kinderwinkel
is een project van: