De Kinderwinkel

 

De Kinderwinkel is een project van de protestantse wijkgemeente van de Marcuskerk en van Stek – voor stad en kerk. In 1995 werd De Kinderwinkel vanuit de Marcuskerk opgericht. Het bestuur van De Kinderwinkel ligt in handen van de Stichting Missionair Jeugdwerk Moerwijk, terwijl de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken door Stek wordt behartigd. De Kinderwinkel wil dagelijks een veilige thuisplek zijn voor kinderen en tieners in Moerwijk.

In De Kinderwinkel werken twee beroepskrachten en circa 40 vrijwilligers uit de wijk en de kerk met elkaar samen. Het is een plek waar kinderen, tieners en hun ouders/verzorgers van verschillende afkomst en met verschillende (geloofs)overtuigingen elkaar kunnen ontmoeten.

De Kinderwinkel ontwikkelt tal van activiteiten: kinderinloop, tienerinloop, ouder- kindochtenden, het bekende tienerrestaurant op donderdagavond, huiswerkbegeleiding, muziekprojecten, uitstapjes in de schoolvakanties, een zomervakantie week en nog veel meer (zie ook activiteiten).

Aan het werk van De Kinderwinkel is ook een project verbonden op de nabijgelegen P. Oosterleeschool: de Bank. Dat is individuele begeleiding van kinderen die in een moeilijke situatie verkeren of gewoon eens vertrouwelijk willen praten.

 

Wilt u het werk van De Kinderwinkel steunen? Dat kan!

Maak uw gift over op NL56 INGB 0002 6089 91 t.n.v . Stek, Stichting voor stad en kerk – Kinderwinkel.

 

 

 

Hester Sanderman

Kinderwerker

Hester werkt op maandagmiddag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Eens in de maand op zaterdagmiddag.

Zij is verantwoordelijk voor de activiteiten voor de kinderen van 0 t/m 10 jaar.

Marijke Beker

Marijke Beker

Tienerwerker

Marijke werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Zij is verantwoordelijk voor de tieneractiviteiten, leeftijd 10 t/m 16 jaar.

Op dinsdag werkt Marijke op de P. Oosterleeschool voor het project ‘De Bank’.

 

 

De Kinderwinkel
is een project van: